Zasiłki rodzinne - Niemcy

zasiłek rodzinny w niemczech

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny w Niemczech


Taka forma pomocy materialnej, wypłacana jest przez niemiecką kasę rodzinną krajowego urzędu pracy. Świadczenia mają pomóc osobom pracującym w Niemczech w wychowaniu dzieci (wsparcie dla ich rozwoju i edukacji). Wyspecjalizowana kadra naszej firmy zapewnia profesjonalną obsługę w kwestii ubiegania się o świadczenia rodzinne w Niemczech. Zapewniamy skuteczność oraz zgodność działań z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Zasiłek na dzieci - Kindergeld - kto może się ubiegać?

  O uzyskanie zasiłku rodzinnego w Niemczech można ubiegać się, gdy:
 • wychowuje się dzieci i jest się pracownikiem na terenie Niemiec (zatrudnionym na niemieckich warunkach/ prowadzącym własną działalność gospodarczą/ pracującym sezonowo)*
 • dziecko nie ukończyło 18 r.ż. lub 25 lat (jeśli studiuje) - do momentu podjęcia przez nie pracy, a w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności dziecka - pod pewnymi warunkami, bez ograniczeń czasowych
 • przepracuje się w Niemczech minimum 6 miesięcy (183 dni)
 • w roku kalendarzowym, dochód z Niemiec to 90% wszystkich dochodów
 • inne źródła dochodu, poza granicami Niemiec, nie przekraczają dopuszczalnej kwoty na dany rok

*nawet jeśli odprowadza się składki na ubezpieczenie socjalne w Polsce. Aby uzyskać zasiłek rodzinny w Niemczech, nie musisz być tam ubezpieczony. Świadczenia można uzyskać tylko za ostatnie 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Kindergeld Niemcy - co trzeba wiedzieć?

Zasiłek na dzieci Kindergeld jest wypłacany niezależnie od wysokości dochodów rodzica, jednak w zależności od ilości potomstwa. Od lipca 2019 roku zasiłek rodzinny w Niemczech wynosi:
 • na pierwsze i drugie dziecko - po 204 euro
 • na trzecie - 210 euro
 • na każde następne (od czwartego) - po 235 euro

Należy pamiętać, że wysokość zasiłku ulega zmianom - od 2021 r. planowana jest podwyżka Kindergeld. Ze wszystkimi najnowszymi wytycznymi zapozna Państwa nasza firma. Zadbamy również o zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów do złożenia wniosku do Familienkasse. Kindergeld na dziecko w Polsce - może być wypłacany jeśli przynajmniej jedno z rodziców pracuje na terenie Niemiec. Zasiłek na dzieci Kindergeld może być także wypłacany opiekunowi dziecka w Polsce, gdy oboje rodziców pracuje w Niemczech (oczywiście z zachowaniem odpowiednich wymagań). Jeśli już w Polsce pobierany jest zasiłek - od Kindergeld odliczona zostaje różnica.

Świadczenie rodzinne w Niemczech - z tytułu urodzenia dziecka (Elterngeld):

Ten zasiłek można uzyskać, jeśli przed narodzinami dziecka rodzic lub rodzice pracują lub pracowali na terenie tego kraju. Świadczenia wypłacane są przez 12 - 14 miesięcy (w zależności, czy wnioskuje jedno, czy oboje rodziców). Wniosek należy złożyć do 3 miesięcy od narodzin dziecka. Ścisłej regulacji podlegają tu zasady przydzielenia zasiłku:

 • Opodatkowane dochody rodziców nie mogą przekroczyć łącznie 500 000€, a 250 000€ w przypadku osoby samotnej
 • Kwota zasiłku uzależniona jest od dochodów i miejsca zamieszkania rodzica (mieszkającemu w Polsce 300 euro, a w Niemczech nawet do 1800 euro)
 • Pod pewnymi warunkami możliwe uzyskanie także dodatku do zasiłku (Geschwisterbonus)

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości - jesteśmy do Państwa dyspozycji.